SYMPOZJUM NAUKOWE „NAUKI SĄDOWE W PRAKTYCE PROKURATORSKIEJ”


Termin: 07 maj 2015 r.

    Organizatorzy:
  • Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii
  • Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP,
  • Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im. Ireny Babińskiej
  • Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • Naukowe Koło Postępowania Karnego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Konferencja objęta jest patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka, Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta oraz Dariusza Szyperskiego Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu.