Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesłać do 30 kwietnia 2015

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w konferencji ,,Nauki sądowe w praktyce prokuratorskiej” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).