Kontakt

Adres do korespondencji:

SYMPOZJUM NAUKOWE „NAUKI SĄDOWE W PRAKTYCE PROKURATORSKIEJ”
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

mgr Agata Thannhäuser

e-mail: agata.thannhauser@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 14 63


dr Karolina Kremens


e-mail: karolina.kremens@prawo.uni.wroc.pl