O konferencji

Konferencja naukowa „Nauki sądowe w praktyce prokuratorskiej” jest owocem wieloletniej współpracy na płaszczyźnie naukowo-szkoleniowej pomiędzy Wrocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Katedrą Postępowania Karnego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrą Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im. Ireny Babińskiej oraz Koła Naukowego Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwsze sympozjum odbyło się w 2011 r. i poprzedzone było cyklem szkoleń adresowanych do środowiska zawodowego prokuratorów, obejmujących zagadnienia sądowo-medyczne. Przedsięwzięcia te spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców. Dynamicznie rozwijające się nauki sądowe jak medycyna, genetyka i toksykologia sądowa, stwarzają coraz to nowe możliwości diagnostyczne i badawcze, istotne z punktu widzenia nie tylko naukowego ale także możliwości gromadzenia materiału dowodowego w trakcie postępowań prokuratorskich. Stąd konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego i śledzenia aktualnych możliwości nauk sądowych. Ponadto zmiany w prowadzeniu postępowania karnego wchodzące w życie od 1 lipca 2015 r., dotyczące zarówno środowiska zawodowego prokuratorów jak i biegłych, są również istotnym elementem interdyscyplinarnej dyskusji, wartym do przeprowadzenia w ramach sympozjum. Dynamicznie zmieniający się stan zarówno nauki jak i uregulowań prawnych, mający bezpośredni wpływ na pracę prokuratorów i biegłych jest siłą napędową ciągłej i systematycznej wymiany doświadczeń zawodowych.